Windows Štart (Archív)

  • Oneskorené zobrazovanie ponuky Štart a rôznych submenu je vo Windowse predvolené, no nie nevyhnutné. Ak chcete, aby sa Štart otváral rýchlejšie, môžete to spraviť jednoduchou zmenou v registroch. 0

    Zrýchlenie oneskoreného zobrazovania ponuky Štart

    Oneskorené zobrazovanie ponuky Štart a rôznych submenu je vo Windowse predvolené, no nie nevyhnutné. Ak chcete, aby sa Štart otváral rýchlejšie, môžete to spraviť jednoduchou zmenou v registroch.